คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.อัจฉราวดี   สันตพันธ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.ม.วศ. เคมี
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-218
20001306โครงงานวิทยาศาสตร์0-2-14
20011003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-26
30001306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001301 ---------//
ชพ.11,ชพ.12
//------------- 20011003 -------------//
ชก.31,ชก.32
//------------- 20001301 -------------//
ชย.16,ชย.15
//--------- 30001306 ---------//
บนร.111
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001306 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//--------- 20001301 ---------//
ชก.11,ชก.12
//--------- 20001301 ---------//
พค.13
ชพ.11,ชพ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001306 ---------//
ชฟ.23,ชฟ.24
พค.13
กิจกรรม
กิจกรรม
ชก.11,ชก.12 ชฟ.12,ชฟ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชธ.14,ชธ.13
โฮมรูม
//--------- 30001306 ---------//
บนร.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 20001301 -------------//
ชค.11
//--------- 20011003 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ