คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวุฒิจุฬา   ศรีสะอาด
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001003งานฝึกฝีมือ 10-6-230
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชย.12
//--------- 21001003 ---------//
ชย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชย.16
//--------- 21001003 ---------//
ชย.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชอ.14
กิจกรรม
กิจกรรม
ชอ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชพ.12
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
ชพ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชฟ.14
//--------- 21001003 ---------//
ชฟ.14
ชอ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายบุญนาน  มากสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ