คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวรรยารัตน์   จงวัฒนารักษ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
31052007ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-25
31052010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-23
31052105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-36
31058503โครงการ 20-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052007 ---------//
มออ.22
//------------- 31052010 -------------//
มออ.21,มออ.22
//--------- 31058503 ---------//
สออ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052105 ---------//
มออ.22,มออ.21
//--------- 31052105 ---------//
มออ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31052105 ---------//
มออ.22
โฮมรูม
มออ.21,มออ.22
//--------- 31052007 ---------//
มออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.21
//------------- 31000003 -------------//
มอห.21
//------------- 30011001 -------------//
มออ.12,มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ