คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสันทัด   จันทฤทธิ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
21052007วงจรดิจิตอล1-3-214
21058001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052007 -------------//
ชอ.21
//--------- 21058001 ---------//
ชอ.33,ชอ.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.23,ชอ.24
//------------- 21052007 -------------//
ชอ.23
//------------- 21052007 -------------//
ชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21058001 ---------//
ชอ.34,ชอ.33
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21001009 -------------//
ชอ.21
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.12,ชอ.11
//------------- 21001006 -------------//
ชอ.11
//------------- 21052007 -------------//
ชอ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ