คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสิริชัย   สิมชมภู
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาวศบ. เครื่องกลฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-23
21012102งานจักรยานยนต์1-6-321
21015102ปฏิบัติงานยานยนต์ 20-0-34
21018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.13,ชย.14
//------------- 21012102 -------------//
ชย.13
//------------- 21012102 -------------//
ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012101 ---------//
ชย.26
ชย.26
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21015102 ------------------//
ทวิ-ชย.22,ทวิ-ชย.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.15,ชย.16
//------------- 21012102 -------------//
ชย.15
โฮมรูม
//------------- 21012102 -------------//
ชย.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.12,ชย.11
//------------- 21012102 -------------//
ชย.11
//------------- 21012102 -------------//
ชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ