คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายยุทธนา   ม่วงเขียว
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
วุฒิการศึกษาคอ.บ.อุตสาหการ (เครื่องมือกล)
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000005งานวัดละเอียด1-2-23
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
31000105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
31022103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-36
31025103งานเครื่องมือกล30-0-32
31025104งานเครื่องมือกล 40-0-32
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.111
//------------- 31000006 -------------//
มอผ.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สพพ.21
//------------- 31000005 -------------//
มอผ.14,มอผ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31025103 ---------//
สอผ.21
//--------- 31025104 ---------//
สอผ.21
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000105 -------------//
สอผ.11
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.23
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ