คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายไชยา   บุตรวงศ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอบ.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21081003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-22
21082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-35
21082103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
21082117เทคนิคก่อสร้าง 22-0-22
21088501โครงการ0-0-44
31082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
31082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-47

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21081003 ---------//
ชถ.32,ชถ.31
//--------- 21082003 ---------//
ชถ.32,ชถ.31
//------------- 21082003 -------------//
ชถ.32,ชถ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอถ.11 มอถ.11
//---------------------- 31082002 ----------------------//
มอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082103 ------------------//
ชถ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082103 ---------//
ชถ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21088501 ------------------//
ชถ.31,ชถ.32
โฮมรูม
//--------- 21082117 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
มอถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082003 ---------//
มอถ.21
//------------------ 31082003 ------------------//
มอถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ