คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายไชยา   บุตรวงศ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอบ.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและจัดหางาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
21001301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
21082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-35
21082005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-26
21082009การทำหุ่นจำลอง1-3-24
21082106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-23
21082115กฎหมายอาคาร2-0-22
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
31080003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-31
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082115 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
//--------- 21082005 ---------//
ชถ.21
-
//------------------ 21082005 ------------------//
ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082009 -------------//
ชถ.21
มอถ.21
//------------- 30011001 -------------//
สอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.11,ชถ.12
//------------- 21001301 -------------//
ชถ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21082106 -------------//
ชถ.21
-
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082001 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
//------------- 21082001 -------------//
ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ