คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.นุสราภรณ์   คุดนา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถ.บ. สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21081001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
21081003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-22
21082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-35
21088501โครงการ0-0-44
30012006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-34
31082004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
31082007สภาวะแวดล้อม2-0-22
31088502โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  17  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21081003 ---------//
ชถ.33
//--------- 31082004 ---------//
สอถ.21
//------------------ 31082004 ------------------//
สอถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.12,ชถ.11
//------------- 21081001 -------------//
ชถ.11,ชถ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31088502 ------------------//
สอถ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอถ.21,สอถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30012006 ---------//
มอถ.11
//--------- 30012006 ---------//
มอถ.11
โฮมรูม
//------------------ 21088501 ------------------//
ชถ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082007 ---------//
สอถ.11
//--------- 21082002 ---------//
ชถ.22,ชถ.21
//------------- 21082002 -------------//
ชถ.21,ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ