คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.เอกพล   บุรกรณ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ. แม่พิมพ์โลหะ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
31022104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-36
31022206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-37
31025102งานเครื่องมือกล20-0-33
31028501โครงการ0-0-44
31029003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------------------- 31022206 -------------------------------//
สพพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.12,มอผ.11
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31028501 ------------------//
มอผ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.12,มอผ.11
//------------- 31029003 -------------//
มอผ.12
โฮมรูม
//------------- 31029003 -------------//
มอผ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31025102 -------------//
สอผ.11
//--------------------------- 31022104 ---------------------------//
มอผ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ