คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.เอกพล   บุรกรณ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ. แม่พิมพ์โลหะ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-24
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31022003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
31022203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ1-6-37
31022205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง1-6-37
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
สอผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------------------- 31022205 -------------------------------//
สพพ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.12,มอผ.11
//------------- 31000006 -------------//
มอผ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
โฮมรูม
//---------------------- 31022003 ----------------------//
สอผ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022203 ------------------//
สพพ.11
//------------- 31022203 -------------//
สพพ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ