คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-23
21012007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-36
21012106งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-26
21012111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-312
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-23
31018501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012106 -------------//
ชย.16
//------------- 21001007 -------------//
ชฟ.12
//--------- 31018501 ---------//
มอย.114
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012007 -------------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
//--------- 31000125 ---------//
มอย.214,มอย.213
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012111 -------------//
ชย.24
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21012111 -------------//
ชย.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012106 -------------//
ชย.14
โฮมรูม
//------------- 21012007 -------------//
ชย.32,ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012111 -------------//
ชย.26
//------------- 21012111 -------------//
ชย.26
มอย.213,มอย.214
//--------- 31018501 ---------//
มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสุรชัย จันทร์ชนะ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ