คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายมีโชติ   พรหมประดิษฐ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยียานยนต์
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-27
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-35
2101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-37
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-34
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.31,ชย.32
//------------- 21012111 -------------//
ชย.31
//------------- 21012111 -------------//
ชย.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชพ.11
//--------- 31012004 ---------//
สอย.12,สอย.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21015102 ------------------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31012004 ---------//
สอย.13,สอย.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ทวิ-ชย.12,ทวิ-ชย.11
//--------- 21012001 ---------//
ทวิ-ชย.11
โฮมรูม
ทวิ-ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.11,ชก.12
//------------- 21001007 -------------//
ชก.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ