คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-28
20001504อาเซียนศึกษา1-0-11
20011006กฏหมายแรงงาน1-0-115
22001008กฎหมายพาณิชย์2-0-210
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21 ชย.26,ชย.25 พค.31 พบ.31 คธอ.21 พบ.33 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001008 ---------//
พค.32
ชค.31 ชก.32,ชก.31 ชส.11,ชส.12
//--------- 20001501 ---------//
คธอ.11
ชย.21,ชย.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001008 ---------//
พบ.22
พข.11 คธผ.21 พค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
ชส.13,ชส.14 คธอ.11 ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
คธผ.11
//--------- 22001008 ---------//
พบ.21
โฮมรูม
//--------- 20001501 ---------//
ชฟ.11,ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001008 ---------//
พบ.23
ชอ.21,ชอ.22 ชย.23,ชย.24
//--------- 20001501 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
-
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ