คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพงศธร   จันทร์แจ้ง
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาสถบ.สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างโยธา
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21211006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-28
21212006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-28
21212106งานโยธา0-6-26
21212112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-216
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212006 ------------------//
ชธ.12,ชธ.11
//------------------ 21212112 ------------------//
ชธ.32,ชธ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212006 ------------------//
ชธ.14,ชธ.13
//------------------ 21212112 ------------------//
ชธ.22,ชธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21211006 ------------------//
ชธ.34,ชธ.33
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21211006 ------------------//
ชธ.32,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212112 ------------------//
ชธ.33,ชธ.34
โฮมรูม
//------------------ 21212112 ------------------//
ชธ.24,ชธ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21212106 ------------------//
ชธ.22,ชธ.21
//--------- 21212106 ---------//
ชธ.21,ชธ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ