คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.วิภาวี   ณ นิมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
22042004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-26
22042009การสร้างเว็บไซต์2-2-38
22042101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042101 -------------//
พค.31
-
//------------- 20012001 -------------//
พค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042009 ------------------//
พค.31
//--------- 20012001 ---------//
พค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042004 -------------//
พค.31
พค.13
กิจกรรม
กิจกรรม
พค.11 -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042009 ------------------//
พค.32
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
พค.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042004 -------------//
พค.32
//--------- 20011001 ---------//
พค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ