คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.วิภาวี   ณ นิมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
22042004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
22042009การสร้างเว็บไซต์2-2-34
22048501โครงการ0-0-44
23082008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย1-4-315

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 22042009 ------------------//
พค.23
//------------- 23082008 -------------//
พค.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 23082008 ---------//
พค.31
//--------- 20012001 ---------//
กทท.11,กทท.12
//--------- 23082008 ---------//
พค.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 23082008 -------------//
พค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 23082008 ----------------------//
พค.32
โฮมรูม
กทท.11,กทท.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22042004 -------------//
พค.23
พค.32
//------------- 22048501 -------------//
พค.32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ