คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายกัมปนาท   พระสุพรรณ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-23
31000104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-36
31010102กลศาสตร์ของไหล3-0-33
31012003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-36
31012102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-27
31018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000104 ---------//
สอย.21,สอย.22
//--------- 31000104 ---------//
สอย.21
//------------- 31012102 -------------//
สอย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชอ.12
//------------------ 31018501 ------------------//
มอย.112
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31010102 -------------//
มอย.113,มอย.114
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012003 -------------//
สอย.24,สอย.23
โฮมรูม
//------------- 31012003 -------------//
สอย.22,สอย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000104 ---------//
สอย.24
สอย.24,สอย.23
//------------- 31012102 -------------//
สอย.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ