คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายกัมปนาท   พระสุพรรณ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-33
21012109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-33
31012001งานส่งถ่ายกำลัง2-3-316
31015102งานเทคนิคยานยนต์ 20-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012001 ---------//
สอย.12,สอย.11
//--------- 31012001 ---------//
สอย.11
สอย.11
//------------- 31012001 -------------//
สอย.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012001 ---------//
สอย.13
สอย.13
//--------- 31012001 ---------//
สอย.13,สอย.14
//------------- 31012001 -------------//
สอย.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31015102 ------------------//
มอย.212,มอย.211
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012001 ---------//
ทวิ-ชย.12
โฮมรูม
ทวิ-ชย.12 - -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ทวิ-ชย.21
ทวิ-ชย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ