คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ปิยะมาศ   คำน้ำเที่ยง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคศบ.
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
34001004การจัดการงานวิชาชีพ2-0-22
34042001โภชนาการเพื่อชีวิต2-2-34
34042004อาหารไทย2-3-35
34042005ขนมไทย2-3-35
34042104ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร1-3-24
34042124อาหารตะวันตก2-3-310
34048001ฝึกงาน0-0-44
34048501โครงการ0-0-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มคอ.21
//------------- 34042104 -------------//
มคอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 34042124 ---------//
มคอ.21
//--------- 34042124 ---------//
มคอ.21
มคอ.21
//------------------ 34048501 ------------------//
มคอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 34042001 ---------//
มคอ.11
//--------- 34042001 ---------//
มคอ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 34048001 ------------------//
สคอ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 34042004 ---------//
มคอ.11
//------------- 34042004 -------------//
มคอ.11
โฮมรูม
//--------- 34042005 ---------//
มคอ.11
//------------- 34042005 -------------//
มคอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 34042124 ---------//
มคอ.11
//------------- 34042124 -------------//
มคอ.11
//--------- 34001004 ---------//
มคอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ.................................
(นางวิไล  โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ