คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายทรงธรรม   พวงแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21052102ระบบเสียง1-3-28
21052103ระบบภาพ1-3-214
21052110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-23

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.24,ชอ.23
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.23
//------------- 21052103 -------------//
ชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21052110 -------------//
ชอ.34
//------------- 21052103 -------------//
ชอ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052102 -------------//
ชอ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.21,ชอ.22
//------------- 21052103 -------------//
ชอ.21
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.23,ชอ.24
//------------- 21052103 -------------//
ชอ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ