คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายณัฐวัฒน์   บุระพา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042107ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-216
31041003ดิจิตอลประยุกต์2-3-320
31048001ฝึกงาน0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  16  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.34
//--------- 31041003 ---------//
มอต.11,มอต.12
//---------------------- 31041003 ----------------------//
มอต.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
สอค.11
//------------- 21042107 -------------//
ชฟ.32
//--------- 31041003 ---------//
มอค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------------ 21042107 ------------------//
ชฟ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31041003 -------------//
มอต.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21042107 ------------------//
ชฟ.34,ชฟ.33
โฮมรูม
//--------- 31041003 ---------//
มอค.11,มอค.12
//---------------------- 31041003 ----------------------//
มอค.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ