คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปรัชญา   กาญจนารัตน์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยียาง
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและโพลิเเมอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31222001ยางธรรมชาติ2-0-22
31222003สารเคมีสำหรับยาง2-2-34
31222004กระบวนการแปรรูปยาง3-0-33
31222007ผลิตภัณฑ์ยาง 10-6-26
31222008การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-34
31228001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  23  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222003 ------------------//
มอพ.11
//--------- 31222001 ---------//
มอพ.11
//------------- 31222004 -------------//
มอพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31228001 ------------------//
มอพ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222007 ------------------//
มอพ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31222007 ---------//
มอพ.11
- -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222008 ------------------//
มอพ.11
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายปรัชญา กาญจนารัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ