คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปรัชญา   กาญจนารัตน์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยียาง
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกเทคโนโลยียางและโพลิเเมอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001303วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-34
31220003อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น3-0-33
31222005เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-23
31222006ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-26
31222009การออกสูตรยาง2-0-22
31222101มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-22
31222103การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-24
31222108เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-33
31228501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31220003 -------------//
มอพ.11,มอพ.21
//--------- 31222009 ---------//
มอพ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31222005 -------------//
มอพ.11
//--------------------------- 31222006 ---------------------------//
มอพ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001303 ------------------//
มอพ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31228501 -------------//
มอพ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31222101 ---------//
มอพ.11
มอพ.21
โฮมรูม
//------------- 31222108 -------------//
มอพ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31222103 ------------------//
มอพ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ