คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจิรศักดิ์   ดุษฏี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012105การขับรถยนต์1-3-211
21012111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-36
31012111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์1-6-318
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012111 -------------//
ชย.32
//------------- 21012111 -------------//
ชย.32
มอย.212,มอย.211
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.21,ชย.22
//------------- 21012105 -------------//
ชย.21
พค.31
//------------- 21012105 -------------//
พค.31
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.111,มอย.112
//------------- 31012111 -------------//
มอย.112
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.112
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012105 -------------//
ชย.23
โฮมรูม
//------------- 31012111 -------------//
มอย.212,มอย.211
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
//------------- 31012111 -------------//
มอย.114
//------------- 31012111 -------------//
มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ