คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายจิรศักดิ์   ดุษฏี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-210
21012111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-314
21015106ปฏิบัติงานยานยนต์ 60-0-44
21018501โครงการ0-0-44
31018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชฟ.13
//------------------ 21015106 ------------------//
ทวิ-ชย.32,ทวิ-ชย.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชอ.12,ชอ.11
//------------- 21001007 -------------//
ชอ.11
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.35
//--------- 31018501 ---------//
มอย.114
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.23,ชย.24
//------------- 21012111 -------------//
ชย.23
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21012111 -------------//
ชย.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชอ.14
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.26,ชย.25
//------------- 21012111 -------------//
ชย.25
//------------- 21012111 -------------//
ชย.25
//--------- 31018501 ---------//
มอย.114
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ