คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
24001001ผ้าและการแต่งกาย1-4-310
24001003ศิลปประดิษฐ์1-4-35
24012109คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24001001 ------------------//
คธผ.11
คธผ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 24001003 ------------------//
คธผ.11
คธผ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
- -
โฮมรูม
//------------- 24012109 -------------//
คธผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 24001001 ----------------------//
คธอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ