คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)
วุฒิการศึกษาคศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-210
22022104การบรรจุภัณฑ์1-2-23
22022108การขายประกันชีวิต1-2-23
22022111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3-0-33
24001004ศิลปะและการออกแบบ1-3-24
24012003การใช้และการบำรุงรักษาจักร1-3-24
24012008การตกแต่งเสื้อผ้า1-3-24

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.21
//------------- 24012008 -------------//
คธผ.21
//--------- 22022104 ---------//
พข.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.11
//------------- 24012003 -------------//
คธผ.11
พข.31
//--------- 20011001 ---------//
ทวิ-ชย.11,ทวิ-ชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ชย.13,ชย.14
พข.31 ชย.16,ชย.15
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.15,ชย.16
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022108 ---------//
พข.31
//--------- 20011001 ---------//
คธผ.11
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
ชย.12,ชย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธผ.11
//------------- 24001004 -------------//
คธผ.11
//--------- 22022111 ---------//
พข.31
พข.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ