คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายปฏิพล   รวยสูงเนิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21042008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-320
21042105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-216

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042008 -------------//
ชฟ.24
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042105 -------------//
ชฟ.32
//---------------------- 21042008 ----------------------//
ชฟ.24,ชฟ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042008 -------------//
ชฟ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042008 ---------//
ชฟ.21,ชฟ.22
//------------------ 21042008 ------------------//
ชฟ.21
ชฟ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------------ 21042105 ------------------//
ชฟ.31
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------------ 21042105 ------------------//
ชฟ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ