คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิศาล   ไชยบุรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-216
21042109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-216
21048501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21042109 ------------------//
ชฟ.34,ชฟ.33
ชฟ.33,ชฟ.34
//------------------ 21001009 ------------------//
ชฟ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.31,ชฟ.32
//------------------ 21001009 ------------------//
ชฟ.31
//------------------ 21042109 ------------------//
ชฟ.32,ชฟ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21042109 -------------//
ชฟ.34
โฮมรูม
//------------------ 21048501 ------------------//
ชฟ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.32
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ