คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.วิสุดา   สารสุข
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-217
31000003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-211
31048001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000003 -------------//
มอย.112
//------------- 21001006 -------------//
ชย.22
- -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.114,มอย.113
//------------- 31000003 -------------//
มอย.114
//------------- 21001006 -------------//
ชย.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001006 -------------//
ชช.12
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.14,มอผ.13
//------------- 31000003 -------------//
มอผ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชพ.21,ชพ.22
//------------- 21001006 -------------//
ชพ.21
โฮมรูม
ชก.21,ชก.22
//------------- 21001006 -------------//
ชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
สอต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ