คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชาญณรงค์   ไชยนรา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31000116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
31022003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-39
31022103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-37
31028501โครงการ0-0-48

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
มอผ.11,มอผ.12
//------------------ 31028501 ------------------//
สอผ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.211
มอผ.211
//------------------ 31022003 ------------------//
มอผ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000116 ---------//
มอผ.23,มอผ.24
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.23,มอผ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
//------------------ 31028501 ------------------//
มอผ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอผ.11,มอผ.12
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.12
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ