คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ศันสนีย์   พันเจริญ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
29011005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
29011006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-23
29012003โปรแกรมนำเสนองาน1-2-25
29012008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
29012011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-2-23
29012110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-3-24
29012138ระบบภาพและเสียง1-3-24
29019006การผลิตสื่อดิจิตอล1-2-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012110 ---------//
ทส.12,ทส.11
ชค.11 ชค.11
//--------- 29012003 ---------//
ทส.12
//--------- 29012008 ---------//
ทส.21,ทส.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012110 ---------//
ทส.11,ทส.12
ทส.22,ทส.21
//--------- 29012003 ---------//
ทส.11
ทส.11,ทส.12 ทส.22,ทส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012138 ------------------//
ทส.22,ทส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29011005 -------------//
ทส.31,ทส.32
ทส.21,ทส.22
โฮมรูม
- -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012011 ---------//
ทส.21,ทส.22
//--------- 29019006 ---------//
ทส.21,ทส.22
//--------- 29011006 ---------//
ชค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ