คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุพงศ์สิทธิ์   สมัครสมาน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31022004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี1-6-36
31022103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 31-6-36
31028001ฝึกงาน0-0-44
31028501โครงการ0-0-44
31029001เทคนิคการประมาณราคา2-0-28

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31029001 ---------//
สพพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31029001 ---------//
สอผ.21
//--------------------------- 31022004 ---------------------------//
มอผ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31029001 ---------//
มอผ.24,มอผ.23
//--------- 31028001 ---------//
สพพ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31029001 ---------//
มอผ.21,มอผ.22
//--------- 31028001 ---------//
สพพ.11
โฮมรูม
//------------------ 31028501 ------------------//
มอผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.11
//------------- 31022103 -------------//
มอผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ