คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางลลิดา   โค้วไพโรจน์
ตำแหน่งครูชำนาญ
วุฒิการศึกษากศ.บ.เทคโลยีทางการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32000003การเป็นผู้ประกอบการ3-0-36
32000006การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด3-0-33
32001002หลักการจัดการ2-2-38
32022003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา3-0-36
32025101งานการขายสินค้าและบริการ0-0-34
32025102งานบริการลูกค้า0-0-34
32029004การตลาดสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ3-0-36

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบต.11
//------------- 32000003 -------------//
มบต.11
//------------------ 32025101 ------------------//
สบต.11,มบต.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 32029004 -------------//
สบต.21
สบต.21 มบต.21 มบค.11
//--------- 32025102 ---------//
สบต.11,มบต.111
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32025102 ---------//
สบต.11,มบต.111
//--------- 32001002 ---------//
มบค.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32000003 ---------//
มบค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
มบต.11
//--------- 32022003 ---------//
สบต.21
โฮมรูม
//--------- 32000006 ---------//
มบต.11
//--------- 32001002 ---------//
มบค.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32001002 ---------//
มบต.11
//--------- 32029004 ---------//
มบต.21
//------------- 32022003 -------------//
มบต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ