คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาปทส.เชื่อมประสาน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-27
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
31000006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-23
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-26
31030001กระบวนการเชื่อม2-0-22
31032006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
31032301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032301 ---------//
สอห.21,มอห.21
สอห.21,มอห.21
//------------- 31000007 -------------//
มอต.12
มอห.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.21,สอห.21
//------------- 21001005 -------------//
ชฟ.14
มอห.21
//------------- 31000007 -------------//
มอค.12
//--------- 31000006 ---------//
มอห.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
- -
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.14,ชย.13
//------------- 21001005 -------------//
ชย.14
โฮมรูม
//--------- 21001002 ---------//
ชอ.14,ชอ.13
//--------- 31000002 ---------//
มอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31030001 ---------//
มอห.11
//------------------ 31032006 ------------------//
มอห.21,สอห.21
มอห.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ