คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ศศิกานต์   บุญขันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวท.บ.อุสาหกรรมอาหารและการบริการ
แผนกวิชาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
24001003ศิลปประดิษฐ์1-4-35
24042005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-3-24
24042007เบเกอรรี่เบื้องต้น1-4-35
24042102อาหารว่าง0-4-24
24042108เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-26
24042113อาหารอาเซียน1-3-24
24042125อาหารมังสวิรัติ1-3-24
24042131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร1-3-24

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.31
//------------- 24042005 -------------//
คธอ.31
//------------------ 24042102 ------------------//
คธอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.11
//------------------ 24001003 ------------------//
คธอ.11
คธอ.21
//------------- 24042125 -------------//
คธอ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.31
//------------- 24042113 -------------//
คธอ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20011001 ---------//
คธอ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธอ.21
//------------------ 24042007 ------------------//
คธอ.21
โฮมรูม
//------------- 24042108 -------------//
คธอ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 24042108 -------------//
คธอ.31
คธอ.21
//------------- 24042131 -------------//
คธอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ