คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอัษภ์ทวัท   สุทธภักดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-27
31000009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-23
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
31022101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-35
31025104งานเครื่องมือกล 40-0-33
31029003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-37
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
มอผ.23,มอผ.24
//------------------------------- 31029003 -------------------------------//
สพพ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000007 -------------//
มอผ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000009 -------------//
มอผ.14
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
-
โฮมรูม
//---------------------- 31022101 ----------------------//
มอผ.23,มอผ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31025104 -------------//
มอผ.211
มอผ.13,มอผ.14
//------------- 31000007 -------------//
มอผ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ