คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายโควิน   เดชพันธ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-23
21012002งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-35
21012101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-23
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-23
31012002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ2-3-316
31015103งานเทคนิคยานยนต์ 30-0-42
31018001ฝึกงาน0-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012002 ---------//
สอย.12
สอย.12
//--------- 31012002 ---------//
สอย.12,สอย.11
//------------- 31012002 -------------//
สอย.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012002 ---------//
สอย.14,สอย.13
//--------- 31012002 ---------//
สอย.14
สอย.14
//------------- 31012002 -------------//
สอย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012101 ---------//
ชย.32
กิจกรรม
กิจกรรม
ชย.32 - -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012002 ---------//
ชย.25,ชย.26
//--------- 21012002 ---------//
ชย.25
โฮมรูม
ชย.25 สอย.12,สอย.11
//--------- 31000125 ---------//
สอย.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21001007 -------------//
ชช.22
//--------- 31018001 ---------//
มอย.211,มอย.212
//--------- 31015103 ---------//
สอย.22,สอย.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ