คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายชริน   อินทรสุขศรี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30012001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-312
31000116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-312
31022001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 11-6-37
31028001ฝึกงาน0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000116 -------------//
สอผ.21
//------------------ 30012001 ------------------//
มอผ.11,มอผ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000116 -------------//
มอผ.22,มอผ.21
//------------------ 30012001 ------------------//
มอผ.211
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000116 -------------//
สพพ.21
มอผ.14,มอผ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
มอผ.13,มอผ.14
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30012001 ------------------//
สอผ.21
โฮมรูม
//--------- 31028001 ---------//
มอผ.14,มอผ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000116 -------------//
มอผ.211
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
สอผ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ