คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายเปรมปรีดี   อินตะนัย
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21281003วงจรไฟฟ้า1-3-24
21282005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-24
21288001ฝึกงาน0-0-44
31281002ดิจิตอลเทคนิค2-3-310
31281003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-38
31282003การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31281003 ------------------//
สอว.11
มอม.21
//------------- 21288001 -------------//
ชค.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31281003 ------------------//
มอม.21
//------------------ 21282005 ------------------//
ชค.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31281002 ------------------//
มอม.21
กิจกรรม
กิจกรรม
มอม.21
ชค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21281003 ------------------//
ชค.11
-
โฮมรูม
//--------- 31281002 ---------//
สอว.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282003 ------------------//
มอม.21
-
//------------- 31281002 -------------//
สอว.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ