คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายนเรศ   ตาทุวัน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31280001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
31280007พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
31280008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
31282001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
31282005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
31282007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-35
31282401เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-34
31282406ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย1-4-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282401 ------------------//
มอม.11
สอว.11
//--------- 31280001 ---------//
มอม.21
มอม.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282007 ------------------//
สอว.11
//------------------ 31282406 ------------------//
มอม.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282001 ------------------//
สอว.11
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31280001 ---------//
มอม.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31282005 ---------//
สอว.11
-
โฮมรูม
//------------- 31280008 -------------//
มอม.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31282005 -------------//
สอว.11
-
//------------- 31280007 -------------//
มอม.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ