คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอดิศักดิ์   นันตะเคน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคบ.สังคมศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-224
20001504อาเซียนศึกษา1-0-16
20001507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-12
PLCProfessional Learning Community0-0-03

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ชฟ.14,ชฟ.13
//--------- 20001501 ---------//
ชช.22,ชช.21
//--------- 20001501 ---------//
ชส.23,ชส.24
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ทส.21,ทส.22
//--------- 20001501 ---------//
ชธ.12,ชธ.11
//--------- 20001501 ---------//
ชอ.24,ชอ.23
//--------- 20001501 ---------//
ชส.22,ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ชธ.13,ชธ.14
//--------- 20001501 ---------//
ทส.12,ทส.11
ชพ.11,ชพ.12
กิจกรรม
กิจกรรม
- ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22 ชย.31,ชย.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
กทท.12
โฮมรูม
กทท.21,กทท.22 ชอ.23,ชอ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001501 ---------//
ชอ.21,ชอ.22
//--------- 20001501 ---------//
กทท.11
คธอ.21,คธผ.21
//--------- 20001501 ---------//
กทท.21,กทท.22
ชก.12,ชก.11 -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ