คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21062009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-26
21062101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-46
21062102งานปูนตกแต่งผิว0-6-26
21062103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์1-3-27
21062115เทคนิคคอนกรีต2-0-22
21068501โครงการ0-0-44
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.21,มอส.21
//------------- 21062009 -------------//
ชส.13
//------------- 21062009 -------------//
ชส.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062115 ---------//
ชส.33
//--------- 21068501 ---------//
ชส.32,ชส.31
//--------- 21068501 ---------//
ชส.31,ชส.32
//--------- 30011001 ---------//
สอส.21,มอส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21062103 -------------//
ชส.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.33
//------------- 21062103 -------------//
ชส.33
ชส.23,ชส.24
โฮมรูม
//------------- 21062101 -------------//
ชส.23,ชส.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21062102 ------------------//
ชส.12
//--------- 21062102 ---------//
ชส.12
//--------- 21062101 ---------//
ชส.23,ชส.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ