คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ไพรวัลย์   บุญตาโลก
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
21061001พื้นฐานงานไม้0-6-212
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-24
21062104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
21062107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-26
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
ชส.13,ชส.14
ชส.33 ชส.33
//------------- 21062104 -------------//
ชส.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21062107 ------------------//
ชส.33
//--------- 21062107 ---------//
ชส.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.31,ชส.32
//------------- 21062010 -------------//
ชส.31
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21061001 ------------------//
ชส.14
-
โฮมรูม
//--------- 21061001 ---------//
ชส.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21061001 -------------//
ชส.13
//------------- 21061001 -------------//
ชส.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ