คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.งามศิริ   สุวรรณดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
27001001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1-2-26
27012003งานครัวโรงแรม2-2-38
27022001ธุรกิจท่องเที่ยว1-2-26
37000002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม3-0-33
37012001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม2-2-34
37012004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม2-2-34
37015105งานการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม0-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012003 ---------//
กทท.22
//--------- 27012003 ---------//
กทท.22
กทท.11
//--------- 27001001 ---------//
กทท.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 37012001 ---------//
บนร.11,บนร.111
//--------- 37012001 ---------//
บนร.11,บนร.111
- กทท.12
//--------- 27001001 ---------//
กทท.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 27012003 ---------//
กทท.21
//--------- 27012003 ---------//
กทท.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37015105 ---------//
บนร.21,บนร.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กทท.11
//--------- 27022001 ---------//
กทท.11
//--------- 37012004 ---------//
บนร.111,บนร.11
โฮมรูม
//--------- 37012004 ---------//
บนร.11,บนร.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กทท.12
//--------- 27022001 ---------//
กทท.12
บนร.21,บนร.21 -
//------------- 37000002 -------------//
บนร.111
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ