คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
32012001การบัญชีชั้นกลาง 12-2-38
32012004การบัญชีต้นทุน 22-2-316
32012005การบัญชีชั้นสูง 12-2-34
32018501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.11
//--------- 32012004 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012004 ---------//
มบบ.21
//--------- 32012004 ---------//
สบบ.22
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.11
มบบ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012005 ---------//
มบบ.13
//--------- 32012004 ---------//
มบบ.22
มบบ.23
กิจกรรม
กิจกรรม
มบบ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 32012004 ------------------//
มบบ.23
มบบ.23
โฮมรูม
//--------- 32012001 ---------//
มบบ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32012004 ---------//
มบบ.22
//--------- 32012004 ---------//
มบบ.21
//--------- 32012005 ---------//
มบบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ