คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ยุพาภรณ์   ภูมิสถาน
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22001002การบัญชีเบื้องต้น 11-2-23
22001003การบัญชีเบื้องต้น 21-2-23
22012001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า2-2-38
22012005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี3-0-39
22012103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-38
22032009การพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-23
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.33
//------------- 22012005 -------------//
พบ.21
//--------- 22012001 ---------//
พบ.23
//--------- 22012005 ---------//
พบ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032009 ---------//
พบ.31
//--------- 22012001 ---------//
พบ.23
-
//--------- 22012103 ---------//
พบ.33
พค.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.31
//--------- 22012005 ---------//
พบ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
คธผ.11 พบ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012001 ---------//
พบ.22
พบ.22 -
โฮมรูม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012001 ---------//
พบ.22
//--------- 22001003 ---------//
พค.21
พบ.31
//--------- 22001002 ---------//
คธผ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ