คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนน.ส.ณัฐกฤตา   สุริเทศ
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการขายการตลาด
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
20011002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-24
22001004การขายเบื้องต้น 12-0-28
22001006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-23
22022005การโฆษณา1-4-35
22022008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-34
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22022008 ---------//
พข.11
-
//--------- 22022005 ---------//
พข.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พบ.12
พข.21 พข.11
//--------- 20011002 ---------//
ชย.12,ชย.11
//--------- 20011002 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พบ.13
//--------- 22001004 ---------//
พบ.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
พข.11
โฮมรูม
//--------- 22022008 ---------//
พข.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001004 ---------//
พค.13
//--------- 22022005 ---------//
พข.21
-
//--------- 22001006 ---------//
พข.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ