คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประวิทย์   ราชภักดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20012001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
21282007โปรแกรมยูทิลิตี1-2-26
21282012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-24
21282101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
21282109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-23
29011001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น1-2-23
29012005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-22
29012111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-34
29012124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29011001 ---------//
ทส.11
//--------- 21282101 ---------//
ชค.21
ชค.21 ชค.11
//--------- 21282007 ---------//
ชค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012005 ---------//
ทส.11
ชค.11
//------------- 21282012 -------------//
ชค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012124 -------------//
ทส.11
ชค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21282101 ---------//
ชค.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20012001 ---------//
ชค.21
//--------- 21282109 ---------//
ชค.31
โฮมรูม
ทส.11,ทส.11 ทส.11,ทส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012111 ------------------//
ทส.32
ชค.21
//--------- 21282007 ---------//
ชค.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ