คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประวิทย์   ราชภักดี
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21282001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
21282002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
21282011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-23
21282123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
29012010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
29012116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-23
29012118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์0-9-39
29012123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 29012118 ---------//
ทส.31,ทส.32
//------------- 21282002 -------------//
ชค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21282011 -------------//
ชค.31
ทส.32,ทส.31
//------------- 21282001 -------------//
ชค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21282123 ------------------//
ชค.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012116 ---------//
ทส.31,ทส.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 29012010 -------------//
ทส.22,ทส.21
ทส.32,ทส.31 -
โฮมรูม
//------------- 29012118 -------------//
ทส.31,ทส.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012123 ------------------//
ทส.11,ทส.12
- ชค.11
//------------- 29012118 -------------//
ทส.32,ทส.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ