คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบัณฑิตย์    เหลาทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
21001003งานฝึกฝีมือ 10-6-212
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-25
21032203เขียนแบบโครงสร้าง1-3-24
31000002เขียนแบบเทคนิค1-3-24
31000004วัสดุช่าง2-0-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21001002 ---------//
ชก.12,ชก.11
//--------- 21001005 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.113,มอย.114
//------------- 31000002 -------------//
มอย.113,มอย.114
//--------- 31000004 ---------//
มอย.112,มอย.111
//--------- 31000004 ---------//
มอย.114,มอย.113
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21032203 -------------//
ชช.22,ชช.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชช.11
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
ชช.11
ชอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001003 ------------------//
ชค.11
//--------- 21001003 ---------//
ชค.11
ชอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ..................................
(นายบุญนาน  มากสิงห์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ