คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายพิทักษ์   ศรีวิเศษ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาปทส.เชื่อมประสาน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31000007งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-215
31000117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
31032007ทดสอบวัสดุ2-3-33
31032102โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-33
31032305การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ2-3-35
31038501โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอย.111,มอย.112
//------------- 31000007 -------------//
มอย.111
มอย.114,มอย.113
//------------- 31000007 -------------//
มอย.113
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31032305 ---------//
มอห.21
//--------- 31038501 ---------//
มอห.21,สอห.21
//------------- 31032102 -------------//
สอห.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000007 -------------//
มอย.112
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31038501 ---------//
สอห.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000117 -------------//
มอพ.21
โฮมรูม
//------------- 31032305 -------------//
มอห.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มออ.11,มออ.12
//------------- 31000007 -------------//
มออ.11
//------------- 31032007 -------------//
สอห.21,มอห.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ