คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   นางวงศ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-22
21061005การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-24
21061006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-24
21062002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-35
21062010งานสีและการเคลือบผิว1-3-23
21062105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
31068001ฝึกงาน0-0-44
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21062002 ---------//
ชส.23,ชส.24
ชส.23,ชส.24
//--------- 21062002 ---------//
ชส.23,ชส.24
//--------- 31068001 ---------//
สอส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21061006 ---------//
ชส.22,ชส.21
//--------- 21061006 ---------//
ชส.23,ชส.24
//--------- 20011001 ---------//
ชส.11,ชส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21062010 -------------//
ชส.32
-
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.21,ชส.22
//------------- 21061005 -------------//
ชส.22,ชส.21
-
โฮมรูม
//--------- 31068001 ---------//
สอส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.22,ชส.21 ชส.22,ชส.21
//------------- 21062105 -------------//
ชส.21,ชส.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ