คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายฉัตรชัย   นางวงศ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21081005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
31062003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-36
31062007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-28
31062109ปฐพีกลศาสตร์1-4-310
31069009ชลศาสตร์2-0-22
31212103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.11
//------------- 31062109 -------------//
มอส.11
มอส.11
//------------- 31062003 -------------//
สอส.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.11 สอส.11
//------------- 31062109 -------------//
สอส.11
//------------- 31062003 -------------//
สอส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอส.21
//------------- 31062007 -------------//
มอส.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31069009 ---------//
สอส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21081005 -------------//
ชถ.21,ชถ.22
สอส.21
โฮมรูม
//------------- 31062007 -------------//
สอส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31212103 -------------//
มอส.21,สอส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ