คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายบวรศักดิ์   โสดาธาตุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
31280003งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-24
31280005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
31281001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-35
31282005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
31282107ไมโครคอนโทรเลอร์2-3-35
31282114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
39012004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-35

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282114 ------------------//
สอว.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31282005 ---------//
มอม.11
//--------- 31282005 ---------//
มอม.11
มอม.11 ทยส.11 สอว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31281001 ------------------//
สอว.11
กิจกรรม
กิจกรรม
สอว.11 มอม.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31282107 ------------------//
สอว.11
โฮมรูม
//------------------ 39012004 ------------------//
ทยส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31280003 -------------//
มอม.11
มอม.11
//------------- 31280005 -------------//
มอม.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ