คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายวุฒินันท์   บุสภาค
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญทั่วไป
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-224
20001102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-14
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
พค.11
//--------- 20001101 ---------//
พค.13
- ทส.22,ทส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
กทท.12
//--------- 20001101 ---------//
พค.12
//--------- 20001101 ---------//
พบ.22
//--------- 20001101 ---------//
ชย.26,ชย.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.21,ชถ.22
//--------- 20001101 ---------//
คธอ.11
-
กิจกรรม
กิจกรรม
ทวิ-ชย.21,ทวิ-ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
ทส.11,ทส.12
ชส.23,ชส.24
โฮมรูม
//--------- 20001101 ---------//
กทท.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001101 ---------//
คธผ.11
//--------- 20001101 ---------//
ชย.24,ชย.23
//--------- 20001101 ---------//
ชย.21,ชย.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ