คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21082006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-26
21082101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
31082003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-47
31082004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-46
31082006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082004 ---------//
มอถ.21
//------------------ 31082004 ------------------//
มอถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21082101 ---------//
ชถ.33
//------------------ 21082101 ------------------//
ชถ.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21082006 ------------------//
ชถ.22,ชถ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082006 ---------//
ชถ.21,ชถ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
สอถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082006 ---------//
มอถ.21,สอถ.21
//--------- 31082003 ---------//
สอถ.21
//------------------ 31082003 ------------------//
สอถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ