คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายคมกฤษณ์   ส่งคุณธรรม
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาปทส.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21018001ฝึกงาน0-0-44
21081002วัสดุก่อสร้าง 12-0-22
21081004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-22
21082009การทำหุ่นจำลอง1-3-23
21082113สถาปัตยกรรมไทย1-3-24
31082001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-41
31082104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-22
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21081004 ---------//
ชถ.11,ชถ.12
-
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21082009 -------------//
ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21018001 ------------------//
ชถ.32,ชถ.31
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082104 ---------//
มอถ.21
-
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอถ.11
//--------- 21081002 ---------//
ชถ.12,ชถ.11
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082113 -------------//
ชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ