คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายอาทิตย์   โทนะพันธ์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาศ.บ.ออกแบบภายใน
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21082104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-24
21082105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 21-3-24
21082112การเขียนภาพร่าง0-4-24
31081004สถาปัตยกรรมไทย1-3-24
31082002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
31082103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
31088502โครงการงานสถาปัตยกรรม4-0-44
31222102การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31082103 ---------//
สอถ.11
ชถ.21,ชถ.22
//------------- 21082104 -------------//
ชถ.21,ชถ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.11 สอถ.11
//---------------------- 31082002 ----------------------//
สอถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31088502 ------------------//
มอถ.21
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอถ.21
//------------- 31081004 -------------//
สอถ.21
โฮมรูม
//--------- 31222102 ---------//
มอพ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชถ.32,ชถ.31
//------------- 21082105 -------------//
ชถ.32,ชถ.31
//------------------ 21082112 ------------------//
ชถ.11,ชถ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ