คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21012008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-29
21012101งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-23
21012103งานปรับอากาศรถยนต์1-6-314
21012109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-33
31015103งานเทคนิคยานยนต์ 30-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31015103 ------------------//
มอย.212,มอย.211
//------------- 21012101 -------------//
ชย.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.33,ชย.34
//------------- 21012103 -------------//
ชย.33
//------------- 21012103 -------------//
ชย.33
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.31,ชย.32
//------------- 21012103 -------------//
ชย.31
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 21012103 -------------//
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012008 -------------//
ชย.31
โฮมรูม
//------------- 21012008 -------------//
ชย.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012109 ---------//
ชย.34
ชย.34
//------------- 21012008 -------------//
ทวิ-ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ