คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายสุริยนต์   มัฆวิมาลย์
ตำแหน่งครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-24
31000101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-39
31000109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-36
31000125การจัดการความปลอดภัย1-2-22
31010001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก1-3-23
31010105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
31018001ฝึกงาน0-0-42
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31010001 -------------//
มอย.113
//------------- 31000101 -------------//
มอย.114,มอย.113
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000101 -------------//
มอย.112,มอย.111
//--------- 31018001 ---------//
สอย.24,สอย.23
//--------- 31000125 ---------//
สอย.24,สอย.23
- -
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000109 -------------//
สอย.12,สอย.11
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31000109 -------------//
สอย.13,สอย.14
โฮมรูม
//------------- 31010105 -------------//
มอย.112,มอย.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.21,ชช.22
//------------- 21001007 -------------//
ชช.21
//------------- 31000101 -------------//
สอย.11,สอย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ