คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   ชนะวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21001002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-22
21001005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-29
21032011งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-24
21032112งานสี1-3-23
21032207มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-22
21038001ฝึกงาน0-0-44
31000117การควบคุมคุณภาพ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21001005 -------------//
ชฟ.12
-
//------------- 21032011 -------------//
ชช.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มอห.11,สอห.11
//------------- 21001005 -------------//
ชย.11
-
//--------- 31000117 ---------//
สอห.11,มอห.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.31
//------------- 21001005 -------------//
ชย.13
โฮมรูม
//--------- 21001002 ---------//
ชอ.12,ชอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.31
//------------- 21032112 -------------//
ชช.11
//--------- 21038001 ---------//
ชช.31
//--------- 21032207 ---------//
ชช.21,ชช.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ