คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   ชนะวงศ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.อุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม(ลูกเสือ)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
21032103งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-212
21032106โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-27
21032203เขียนแบบโครงสร้าง1-3-24
21032204งานโครงสร้าง1-3-24
21032205การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2-0-22

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21032103 ------------------//
ชช.21
//--------- 21032103 ---------//
ชช.21
ชช.12,ชช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21032103 ------------------//
ชช.22
//--------- 21032103 ---------//
ชช.22
//--------- 21032205 ---------//
ชช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.22,ชช.21
//------------- 21032203 -------------//
ชช.21,ชช.22
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21032106 -------------//
ชช.12
โฮมรูม
ชช.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21032106 -------------//
ชช.11
//------------- 21032204 -------------//
ชช.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ