คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางผาณิตา   สีหนาท
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
22012101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว3-0-33
22012102การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย2-2-312
22012104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-34
22012105การบัญชีกิจการพิเศษ3-0-39
22018501 โครงการ0-0-44

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012105 ---------//
พบ.31
//--------- 22012105 ---------//
พบ.32
พบ.22
//--------- 22012105 ---------//
พบ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012102 ---------//
พบ.32
//--------- 22012104 ---------//
พบ.22
พบ.31
//--------- 22018501 ---------//
พบ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012101 ---------//
พบ.22
พบ.33 พบ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012104 ---------//
พบ.22
//--------- 22012102 ---------//
พบ.31
โฮมรูม
//--------- 22012102 ---------//
พบ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012102 ---------//
พบ.31
//--------- 22012102 ---------//
พบ.33
//--------- 22012102 ---------//
พบ.33
พบ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ