คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ชื่อผู้สอนนางผาณิตา   สีหนาท
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธ.บ.การบัญชี
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20011001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-24
22001003การบัญชีเบื้องต้น 21-2-26
22012101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว3-0-36
22012104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ2-2-38
22018001ฝึกงาน0-0-44
30011001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
PLCProfessional Learning Community0-0-02

 

 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001003 ---------//
พค.22
//--------- 22012104 ---------//
พบ.33
//------------- 30011001 -------------//
สบบ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012104 ---------//
พบ.31
-
//--------- 22001003 ---------//
พค.23
พค.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012104 ---------//
พบ.33
พบ.32 พค.23 พบ.32
กิจกรรม
กิจกรรม
พบ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
พบ.12
//--------- 22012104 ---------//
พบ.31
-
โฮมรูม
//--------- 22018001 ---------//
พบ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011001 ---------//
พบ.11
//--------- 22012101 ---------//
พบ.33
พบ.33
//--------- 22012101 ---------//
พบ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ